Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2020 : [545] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 545
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Біопрепарати: сучасні перспективи застосуванняФілімонова, Н. І.; Тіщенко, І. Ю.; Гейдеріх, О. Г.; Покришко, О. В.; Filimonova, N. I.; Tishchenko, I. Yu.; Geyderikh, O. G.; Pokrishko, E. V.; Филимонова, Н. И.; Тищенко, И. Ю.; Гейдерих, О. Г.; Покришко, Е. В.
2020Еволюція методів стандартизації прополісуЯрних, Т. Г.; Юр’єва, Г. Б.; Рухмакова, О. А.; Буряк, М. В.; Герасимова, І. В.; Yarnykh, T. G.; Yuryevа, G. B.; Rukhmakova, О. A.; Buryak, М. V.; Herasymova, І. V.; Ярных, Т. Г.; Юрьева, А. Б.; Рухмакова, О. А.; Буряк, М. В.; Герасимова, И. В.
2020Аналітичний огляд побічної дії та летальних наслідків гострих отруєнь нейролептиками та антидепресантамиМерзлікін, С. І.; Кучер, Т. В.; Степаненко, В. І.; Погосян, О. Г.; Merzlikin, S. I.; Kucher, T. V.; Stepanenko, V. I.; Pogosyan, O. G.; Мерзликин, С. И.; Кучер, Т. В.; Степаненко, В. И.; Погосян, Е. Г.
2020Вивчення сорбції довгоживучих радіонуклідів 90Sr і 137Cs яблуневим та соняшниковим пектинами in vitroХалавка, М. В.; Рубан, О. А.; Хохлова, Л. М.; Гонтова, Т. М.; Краснопьорова, А. П.; Юхно, Г. Д.; Khalavka, М. V.; Ruban, О. A.; Khokhlova, L. M.; Gontova, Т. M.; Krasnopyorova, А. P.; Yukhno, G. D.; Халавка, М. В.; Рубан, О. А.; Хохлова, Л. М.; Гонтова, Т. М.; Красноперова, А. П.; Юхно, Г. Д.
2020Клініко-економічний аналіз фармакотерапії хворих з токсичними ураженнями печінки в ЗОЗ м. ХарковаЯковлєва, Л. В.; Баглай, Т. О.; Iakovlieva, L. V.; Bahlai, T. O.; Яковлева, Л. В.; Баглай, Т. О.
2020Дослідження впливу водних екстрактів та спиртових настойок лікарських рослин на показники обміну ліпідів у тварин з гіпотиреозомКравченко, В. М.; Щербак, О. А.; Kravchenko, V. M.; Shcherbak, O. A.; Кравченко, В. Н.; Щербак, Е. А.
2020Оцінка фармакотерапії дітей з гострим обструктивним бронхітом у стаціонарі за результатами АВС- та частотного аналізівГерасимова, О. О.; Сердюк, І. С.; Gerasymova, О. O.; Serdyuk, I. S.; Герасимова, О. А.; Сердюк, И. С.
2020Вивчення специфічної активності протигельмінтного препарату «Ап-гельмін»Семченко, К. В.; Вишневська, Л. І.; Semchenko, K. V.; Vyshnevska, L. I.; Семченко, К. В.; Вишневская, Л. И.
2020Вплив піридоксину на процес репарації шкіри за умов експериментальної інсулінорезистентностіЛиткін, Д. В.; Брюханова, Т. О.; Загайко, А. Л.; Мостович, М. С.; Lytkin, D. V.; Briukhanova, T. O.; Zagayko, A. L.; Mostovych, M. S.; Лыткин, Д. В.; Брюханова, Т. А.; Загайко, А. Л.; Мостович, М. С.
2020Вивчення фенольного складу лікувально- профілактичного засобу у формі капсул андрогенної діїРомась, К. П.; Вишневська, Л. І.; Зубченко, Т. М.; Romas, K. P.; Vyshnevska, L. I.; Zubchenko, T. M.; Ромась, Е. П.; Вишневская, Л. И.; Зубченко, Т. Н.
2020Дослідження жирних та органічних кислот у траві сортів маруни дівочої White Gem та Phlora PlenoГордєй, К. Р.; Гонтова, Т. М.; Гапоненко, В. П.; Гордей, К. Р.; Гонтовая, Т. Н.; Гапоненко, В. П.; Hordiei, К. R.; Gontova, T. M.; Gaponenko, V. P.
2020Вивчення сорбції довгоживучих радіонуклідів 90Sr і 137Cs яблуневим та соняшниковим пектинами in vitroХалавка, М. В.; Рубан, О. А.; Гонтова, T. М.; Хохлова, Л. М.; Краснопьорова, А. П.; Юхно, Г. Д.; Khalavka, М. V.; Ruban, О. А.; Khokhlova, L. M.; Gontova, Т. M.; Krasnopyorova, А. P.; Yukhno, G. D.
2020Вивчення динаміки накопичення флавоноїдів у пагонах карагани дерев’янистоїСтепанова, С. І.; Бойнік, В. В.; Гонтова, Т. М.; Філатова, О. В.; Stepanova, S. M.; Boynik, V. V.; Gontova, T. M.; Filatova, O. V.; Степанова, С. И.; Бойник, В. В.; Гонтовая, Т. Н.; Филатова, О. В.
2019Гідроксикоричні кислоти обліпихи крушиноподібноїНауменко, Л. С.; Попова, Н. В.; Бобрицька, Л. О.; Naumenko, L. S.; Popova, N. V.; Bobritskaya, L. O.; Бобрицкая, Л. А.
2019Вивчення фенольних речовин у траві маруни дівочої методом тонкошарової хроматографії та високоефективної рідинної хроматографіїГордєй, К. Р.; Гонтова, Т. М.; Котов, А. Г.; Котова, Е. Е.; Сербін, А. Г.; Hordiei, К. R.; Gontova, T. M.; Serbin, A. G.; Kotov, A. G.; Kotova, E. E.
2019Вплив атристаміну на прооксидантно-антиоксидантний баланс у головному мозку щурів після черепно-мозкової травмиПодольський, І. М.; Литкін, Д. В.; Штриголь, С. Ю.; Цивунін, В. В.; Podolsky, I. M.; Lytkin, D. V.; Shtrygol’, S. Yu.; Tsyvunin, V. V.; Подольский, И. Н.; Лыткин, Д. В.; Штрыголь, С. Ю.; Цывунин, В. В.
2019Морфологічні зміни шкіри щурів під впливом глюкозаміну гідрохлориду, «Глюкозаміну-С БХФЗ» та ацетилсаліцилової кислоти в умовах гострої локальної холодової травмиБондарєв, Є. В.; Штриголь, С. Ю.; Синиця, В. О.; Савенко, П. В.; Беляєва, С. В.; Бондарев, Е. В.; Штрыголь, С. Ю.; Синица, В. А.; Савенко, П. В.; Беляева, С. В.; Bondarev, Ye. V.; Shtrygol, S. Yu.; Synytsia, V. A.; Savenko, P. V.; Beliaieva, S. V.
2019Гепатотропні засоби: дослідження асортименту і соціально-економічної доступності в Україні впродовж 2015-2017 рр.Геруш, О. В.; Яковлева, Л. В.; Ткачева, О. В.; Gerush, O. V.; Iakovlieva, L. V.; Tkachova, O. V.
2019Обґрунтування способу введення лізоциму гідрохлориду і аскорбінової кислоти у склад гумок жувальних лікувальних «Лізодент С»Маслій, Ю. С.; Рубан, О. А.; Колісник, Т. Є.; Ляпунова, О. О.; Maslii, Yu. S.; Ruban, O. A.; Kolisnyk, T. Ye.; Liapunova, O. O.; Маслий, Ю. С.; Рубан, Е. А.; Колиснык, Т. Е.; Ляпунова, О. А.
2019Дослідження протизапальної активності полісахаридного комплексу з пагонів Багна звичайногоТолмачова, К. С.; Кіреєв, І. В.; Кошовий, О. М.; Упир, Т. В.; Tolmachova, К. S.; Kireiev, І. V.; Koshovyi, O. M.; Upyr, Т. V.; Толмачева, К. С.; Киреев, И. В.; Кошевой, О. Н.; Упырь, Т. В.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 545