Журнал органічної та фармацевтичної хімії. Архів статей 2003-2020 : [197] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 197
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Синтез, перетворення та біологічна активність похідних тієно[2,3-d]піримідину з карбоксильними замісниками в піримідиновому ядріВласова, О. Д.; Власов, С. В.; Кабачний, В. І.; Власов, В. С.; Vlasova, O. D.; Vlasov, S. V.; Kabachnyy, V. I.; Vlasov, V. S.
2020Бромування хiнoлiн-4(1Н)-oнів як ефективна стратегія у створенні нових антибактеріальних агентівЗубков, В. О.; Рущак, Н. І.; Сич, І. А.; Єрьоміна, З. Г.; Zubkov, V. O.; Ruschak, N. I.; Sych, I. A.; Ieromina, Z. G.
2020Вивчення жирних кислот трави анісу звичайногоУмаров, У. А.; Колісник, С. В.; Алтухов, О. О.; Фатхуллаєва, М.; Шабілалов, А. А.; Газієва, А. С.; Umarov, U. A.; Kolisnyk, S. V.; Altukhov, O. O.; Fathullaeva, M.; Shabilalov, А. А.; Gazieva, A. S.
2020Використання віртуального скринінгу з метою пошуку потенційних противірусних агентів для лікування коронавірусної хвороби COVID-19Євсєєва, Л. В.; Іванов, В. В.; Карпіна, В. Р.; Коваленко, C. C.; Кузнецов, І. Е.; Лангер, Т.; Маес, Л.; Коваленко, С. М.; Evseeva, L. V.; Ivanov, V. V.; Karpina, V. R.; Kovalenko, S. S.; Kuznetsov, I. E.; Langer, T.; Maes, L.; Kovalenko, S. M.; Евсеева, Л. В.; Иванов, В. В.; Карпина, В. Р.; Коваленко, C. C.; Кузнецов, И. Е.; Лангер, Т.; Маес, Л.; Коваленко, С. М.
2020Застосування тонкошарової хроматографії для аналітичної діагностики комбінованих отруєнь прохлорперазиномМерзлікін, С. І.; Кучер, Т. В.; Степаненко, В. І.; Погосян, О. Г.; Голік, М. Ю.; Merzlikin, S. I.; Kucher, T. V.; Stepanenko, V. I.; Pogosyan, O. H.; Golik, M. Yu.; Мерзликин, С. И.; Кучер, Т. В.; Степаненко, В. И.; Погосян, Е. Г.; Голик, Н. Ю.
2020Application of thin layer chromatography in the analysis of efavirenzSlabiak, O. I.; Ivanchuk, I. M.; Klimenko, L. Yu.; Mykytenko, O. Ye.; Antonenko, O. V.; Слабяк, О. І.; Іванчук, I. M.; Клименко, Л. Ю.; Микитенко, О. Є.; Антоненко, О. В.; Слабяк, О. И.; Иванчук, И. М.; Клименко, Л. Ю.; Микитенко, Е. Е.; Антоненко, О. В.
2019Хімічні перетворення нових моно- та біс-похідних спіроіндол-3,3’-піроло[3,4-с]піролу на основі біс-малеїнімідів та вивчення мікробіологічної активності синтезованих сполукСюмка, Є. І.; Ситнік, К. М.; Левашов, Д. В.; Шпичак, Т. В.; Горячий, В. Д.; Шемчук, Л. А.; Siumka, Ye. I.; Sytnik, K. M.; Levashov, D. V.; Shpychak, T. V.; Horiachyi, V. D.; Shemchuk, L. A.; Сюмка, Е. И.; Сытник, К. М.; Левашов, Д. В.; Шпичак, Т. В.; Горячий, В. Д.; Шемчук, Л. А.
2019Spiro[benzo[е]pyrano[3,2-c][1,2]oxathiin-4,3’-indolil]-3-carbonitrile 5,5-dioxides : synthesis and the biological activity studyGrygoriv, G. V.; Lega, D. A.; Zupanets, I. A.; Shebeko, S. K.; Zimin, S. M.; Starchikova, I. L.; Shemchuk, L. A.; Григорів, Г. В.; Лега, Д. О.; Зупанець, І. А.; Шебеко, С. К.; Зімін, С. М.; Старчікова, І. Л.; Шемчук, Л. А.; Григорив, Г. В.; Лега, Д. А.; Зупанец, И. А.; Шебеко, С. К.; Зимин, С. М.; Старчикова, И. Л.; Шемчук, Л. А.
2019Пошук нових потенційних інгібіторів протеїнкінази Pim-1 серед амідів 1,2,4-триазоло[4,3-а]піридин-3-метанаміну з 1,2,4-оксадіазольним циклом у 7 та 8 положенняхКарпіна, В. Р.; Коваленко, С. М.; Заремба, О. В.; Сілін, О. В.; Іванов, В. В.; Коваленко, С. С.; Лангер, Т.; Karpina, V. R.; Kovalenko, S. M.; Zaremba, O. V.; Silin, O. V.; Ivanov, V. V.; Kovalenko, S. S.; Langer, T.; Карпина, В. Р.; Коваленко, С. М.; Заремба, О. В.; Силин, А. В.; Иванов, В. В.; Коваленко, С. С.; Лангер, Т.
2019Дослідження антимікробних властивостей похідних 6-(1,2,4-оксадіазол-3-іл)- та 6-(2-амінотіазол-4-іл)тієно[2,3-d]піримідин-4-онів методом серійних розведеньВласов, С. В.; Коваленко, С. М.; Осолодченко, Т. П.; Власов, В. С.; Vlasov, S. V.; Kovalenko, S. M.; Osolodchenko, T. P.; Vlasov, V. S.; Власов, С. В.; Коваленко, С. Н.; Осолодченко, Т. П.; Власов, В. С.
2019Кислотно-основні властивості 2-(бензоїламіно)- (1-R-2-оксоіндолін-3-іліден)оцтових кислотКолісник, С. В.; Свєчнікова, О. М.; Алтухов, О. О.; Колісник, О. В.; Винник, О. Ф.; Kolisnyk, S. V.; Sviechnikova, O. M.; Altukhov, O. O.; Kolisnyk, O. V.; Vynnyk, O. F.; Колесник, С. В.; Свечникова, Е. Н.; Алтухов, А. А.; Колесник, Е. В.; Винник, А. Ф.
2019Розробка та валідація ензимної кінетико-фотометричної методики визначення залишкових кількостей деквалінію хлориду на поверхні фармацевтичного обладнанняБлажеєвський, М. Є.; Ковальська, О. В.; Цапко, Є. О.; Шаповаленко, Д. Д.; Blazheyevskiy, M. Ye.; Kovalska, O. V.; Tsapko, Ye. O.; Shapovalenko, D. D.; Блажеевский, Н. Е.; Ковальская, Е. В.; Цапко, Е. А.; Шаповаленко, Д. Д.
2019The comparative quantum chemical study of the epoxidation reaction mechanism of eugenol and isoeugenol with peracetic and perbenzoic acidsAgafonov, O. M.; Okovytyy, S. I.; Blazheyevskiy, M. Ye.; Агафонов, О. M.; Оковитий, С. І.; Блажеєвський, М. Є.; Агафонов, А. М.; Оковитый, С. И.; Блажеевский, Н. Е.
2019Реакційна здатність пропілових естерів 2-(бензоїламіно) (1-R-оксоіндолін-3-іліден)оцтових кислотСвєчнікова, О. М.; Колісник, С. В.; Винник, О. Ф.; Алтухов, О. О.; Костіна, Т. А.; Svechnikova, O. M.; Kolisnyk, S. V.; Vynnyk, О. F.; Altukhov, O. O.; Kostina, T. A.; Свечникова, Е. Н.; Колесник, С. В.; Винник, А. Ф.; Алтухов, А. А.; Костина, Т. А.
2019Development and validation of HPLC/UV-procedures for quantification of metronidazole in blood and urineKlimenko, L. Yu.; Shkarlat, G. L.; Shovkova, Z. V.; Kolisnyk, O. V.;  Клименко, Л. Ю.;  Шкарлат, Г. Л.; Шовкова, З. В.; Колісник, О. В.; Клименко, Л. Ю.; Шкарлат, Г. Л.; Шовковая, З. В.;  Колесник, Е. В.
2019Розробка та валідація ГРХ/МС-методики кількісного визначення доксиламінуКлименко, Л. Ю.; Трут, С. М.; Костіна, Т. А.; Полуян, С. М.; Klimenko, L. Yu.; Trut, S. M.; Kostina, T. A.; Poluian, S. M.; Клименко, Л. Ю.; Трут, С. Н.; Костина, Т. А.; Полуян, С. М.
2018Дослідження трикомпонентної взаємодії між ізатином, α-амінокислотами і N,N’-ди(3-карбоксипропеноїл)-1,2-етилендіаміном та встановлення будови одержаних сполукСюмка, Є. І.; Шемчук, Л. А.; Черних, В. П.; Редькін, Р. Г.; Syumka, Ye. I.; Shemchuk, L. A.; Chernykh, V. P.; Redkin, R. G.; Сюмка, Е. И.; Шемчук, Л. А.; Черных, В. П.; Редькин, Р. Г.
2018Молекулярний дизайн біологічно активних похідних N-фенілантранілової кислоти за моделлю de novaСвєчнікова, О. М.; Колісник, С. В.; Винник, О. Ф.; Костіна, Т. А.; Жукова, Т. В.; Svechnikova, O. M.; Kolisnyk, S. V.; Vinnyk, O. F.; Kostina, T. A.; Zhukova, T. V.; Свечникова, Е. Н.; Колесник, С. В.; Винник, А. Ф.; Kостина, Т. А.; Жукова, Т. В.
2018Розробка методів контролю якості на субстанцію 4-бензил-1-{4-[4-(4-метоксифеніл)-піперазин-1-іл]-4-oксoбутил}[1,2,4]триазоло[4,3-a]хіназолін-5(4Н)-онуДанильченко, С. Ю.; Коваленко, С. М.; Губарь, С. М.; Жук, І. С.; Маріуца, І. О.; Danylchenko, S. Yu.; Kovalenko, S. M.; Gubar, S. M.; Zhuk, I. S.; Mariutsa, І. О.; Данильченко, С. Ю.; Коваленко, С. Н.; Губарь, С. Н.; Жук, И. С.; Мариуца, И. А.
2018Development and validation of the HPLC/UV-procedure of secnidazole determinationShovkova, O. V.; Klimenko, L. Yu.; Shovkova, Z. V.; Kostina, T. A.; Шовкова, О. В.; Клименко, Л. Ю.; Шовкова, З. В.; Костіна, Т. А.; Шовковая, О. В.; Клименко, Л. Ю.; Шовковая, З. В.; Костина, Т. А.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 197